Quy trình bảo dưỡng máy phát điện diesel chuẩn và cần thiết nhất