Máy phát điện 1000kva – Lắp ráp chuyên nghiệp tại Vistar