Nguyên lý làm việc của máy phát điện đồng bộ – Hiểu rõ để lựa chọn hợp lý