Cấu tạo máy phát điện diesel dùng đa dạng trong đời sống