Cấu tạo của máy phát điện xoay chiều trong máy phát điện